?!DOCTYPE html> ڿѯ:上v形象片拍摄_q告片拍摄_上vTVC制作_微电影制作_上v视频制作机构_短视频拍?盛视天橙传媒官方?/title> <meta name="description" content="ڿѯ:上v盛视天橙传媒股䆾有限公司,中国首家上市视频制作公司Q股代码:837461Q?同时也是全国规模最大的企业宣传片制作机?总部位于上v,旗下拥有“营销创意中心”、“媄视制作中心”、“微电媄艺术中心”三大运营中?宣传片制作公司服务国内外知名品牌及政府企事业单位500多个." /> <meta name="keywords" content="ڿѯ," /> <link href="css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/swiper.min.css"> <link href="js/lib/video-js.min.css" rel="stylesheet"> <link rel="canonical" href="//www.dysgg.icu/about.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body style="background: rgb(248,248,248);"> <!-- D --> <div id="nav"> <div class="top_nav"> <a href="//www.dysgg.icu/" title="ˮ">ˮ</a> <span id="dizhi">?span id="cityvalue">上v?/span>?/span> <ul class="smeuu"> <li class="smeuu"><a style="color: #fff;" href="Index.html">首页</a></li> <li class="smeuu"><a style="color: #f57d1f;" href="about.html">了解天橙</a></li> <li class="smeuu"><a href="product.html">产品服务</a></li> <li class="smeuu"><a href="case.html">作品案例</a></li> <li class="smeuu"><a href="dongtai01.html">最新资?/a></li> <li class="smeuu"><a href="relation.html">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="banner"> <img src="images/about_banner1.jpg" alt=""> </div> <div class="about_contant"> <!-- 左半?--> <div class="about_c_left"> <dl> <dt>天橙?/dt> <dd><a class="curr" href="about.html">公司?/a></dd> <dd><a href="job.html">工作环境</a></dd> <dd><a href="team.html">团队展示</a></dd> <dd><a href="honor.html">公司荣誉</a></dd> <dd><a href="youshi.html">天橙优势</a></dd> <dd><a href="publicity.html">宣传视频</a></dd> <dd><a href="scope.html">服务范围</a></dd> </dl> <span class='about_c_left_span about_c_left_span1'>天橙焦点</span> <ul class="about_c_left_ul1"> <li class="smeuu"> <a href="job.html"> <img src="images/ab_c_left_jimg1.png" alt=""> </a> </li> <li class="smeuu"> <a href="youshi.html"> <img src="images/ab_c_left_jimg2.png" alt=""> </a> </li> <li class="smeuu"> <a href="publicity.html"> <img src="images/ab_c_left_jimg3.png" alt=""> </a> </li> <li class="smeuu"> <a href="product.html"> <img src="images/ab_c_left_jimg4.png" alt=""> </a> </li> </ul> <span class='about_c_left_span about_c_left_span2'>行业热点</span> <ul class="about_c_left_ul2"> <li class="smeuu"><a href="">MG动画宣传不止一点火</a></li> <li class="smeuu"><a href="">成ؓ优秀的宣传片制作公司的条?/a></li> <li class="smeuu"><a href="">企业宣传片究竟多长时间合?/a></li> <li class="smeuu"><a href="">国外企业宣传片的三大特点</a></li> <li class="smeuu"><a href="">企业宣传片的作用和用?/a></li> <li class="smeuu"><a href="">企业宣传片的注意事项</a></li> </ul> <span class='about_c_left_span about_c_left_span3'>地区资讯</span> <ul class="about_c_left_ul2"> <li class="smeuu"><a href="">上v保监局局?深化航q保险改?/a></li> <li class="smeuu"><a href="">30分钟北京到赏?中国“超U高?/a></li> <li class="smeuu"><a href="">集体用地可徏讄赁房 北京上v{?/a></li> <li class="smeuu"><a href="">住房U赁市场提?上v推四q中?/a></li> <li class="smeuu"><a href="">上v全程监管对口支援专项资金</a></li> </ul> <a class="about_c_left_a" href=""><img src="images/ab_c_left_jimg5.jpg" alt=""></a> </div> <!-- 叛_?--> <div class="about_c_right"> <img class="about_c_right_img1" src="images/ab_c_right_img1.png" alt=""> <img src="images/m1.jpg" alt=""> <img src="images/m2.jpg" alt=""> <img src="images/m3.jpg" alt=""> <img src="images/m4.jpg" alt=""> <!-- 标题?--> <img style="margin: 40px 0;" class="about_c_right_img1" src="images/ab_c_right_img8.jpg" alt=""> <!-- 三角?--> <div class="sanjiao"> <img onclick='openvideo("//1254951373.vod2.myqcloud.com/3ae2712fvodtransgzp1254951373/e57a5f7b7447398157078767705/v.f30.mp4","中国p特色服务供应?)' src="images/sanjiao_1.png" alt=""> <img src="images/sanjiao_2.png" alt=""> <img src="images/sanjiao_4.png" alt=""> <img src="images/sanjiao_5.png" alt=""> <img src="images/sanjiao_6.png" alt=""> <img src="" alt=""> <!-- 轮播文字 --> <div class="swiper-container container1 sanjiao_3png"> <div class="swiper-wrapper"> <div class="swiper-slide"> <p> 上市企业Q实力保障:</p> <p>总部下设三运营大中心Q是中国颇具规模的商业视频制作机构及互联|广告营销机构?/p> </div> <div class="swiper-slide"> <p> 技术过,l验丰富Q?/p> <p>10q行业积淀Q?500多部宣传片、TVCq告片、微电媄{媄视作品,服务过1000家国内外客户和企业,技术天,~造完!</p> </div> </div> <!-- 左右图标按钮 --> <div class="swiper-button-next"></div> <div class="swiper-button-prev"></div> </div> </div> <!-- 标题?--> <img style="margin: 40px 0;" class="about_c_right_img1" src="images/P_xc_img06.jpg" alt=""> <img style="margin: 40px 0;" class="about_c_right_img1" src="images/ab_c_right_img10.jpg" alt=""> <!-- 大家都在看轮?--> <div class="kankan"> <div class="kankan_left"> <p class="kankan_left_tou">大家都在?</p> <div class="swiper-container container2 kankan_left"> <div class="swiper-wrapper"> <div class="swiper-slide"> <p class="p1">拍拍拍视频分享^?/p> <p class="p2">盛视天橙志在其打造成Z国最大的商业视频分nq_Qؓ从事或喜Ƣ商业视频拍摄的同行提供一个找素材、找参考、分享自׃品的...</p> <a href="dongtai01.html"><p class="p3">查看详情 ></p></a> <p class="p1 p4">盛视天橙陈嵩100Q股份挺q新三版Q一个大写的“牛?/p> <p class="p2">一个全部由85后?0后年Mhl成的视频制作公司,q箋6q未接受qQ何投资,却从10q米的小阛_发展?000q米的大型媄视制作企业,q在创业界是一件很难想象的事?/p> <a href="dongtai01.html"><p class="p3">查看详情 ></p></a> </div> <div class="swiper-slide"> <p class="p1">看盛视天陈嵩如何运营“互联网+视频制作?/p> <p class="p2">q日Q盛视天即挂牌新三板上了各大|络头条Q盛视天及董事镉K嵩也瞬间成了媒体热点。创?q却未接受Q何投资, 100%股䆾C板,不禁让hZ敬佩?/p> <a href="dongtai01.html"><p class="p3">查看详情 ></p></a> <p class="p1 p4">拍拍?.0在线报hpȝ了解一?/p> <p class="p2">拍拍拍在U报Ll是全国首创视频制作交易pȝ?拍拍拍在U报Ll,以互联网电商的思维从根源上解决行业弊端和痛炏V把U下的视频生产流E模式搬到线上,从各...</p> <a href="dongtai01.html"><p class="p3">查看详情 ></p></a> </div> </div> <!-- 左右图标按钮 --> <div class="swiper-button-next"></div> <div class="swiper-button-prev"></div> </div> </div> <div class="kankan_right"> <p class="kankan_left_tou">你要的优惠都在这?/p> <a href="product.html"><img src="images/kankan_right.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <!-- 步骤 --> <div style="margin-top: 30px;" class="DemandForm Demand"> <div class="CenterMth"> <form id="form_info"> <ul class="Form-ul"> <li class="smeuu"><span class="smeuu">立即发布需?/span></li> <li class="smeuu"><input class="f_l jsCheck" type="text" name="name" sumbitname="Name" req="请填写联pMh姓名" placeholder="请填写联pMhU呼"></li> <li class="smeuu"><input class="f_l jsCheck" type="text" name="phone" sumbitname="Number" req="请填写您的手机号? verify_type="mobilePhone" placeholder="请填写联pMh手机L"></li> <li class="smeuu"><textarea class="f_l jsCheck" name="demand" sumbitname="" req="L单描q您的需? verify_type="email" placeholder="L单描q您的需?></textarea></li> <li class="reg-li"><a href="//www.dysgg.icu/" title="ˮ">ˮ</a></li> </ul> </form> <div class="clear"></div> </div> <!-- about_video --> <div class="about_video"> <ul class="smeuu"> <li class="smeuu"><a href="case.html"><img src="images/about_video_li1.png" alt=""></a></li> <li onclick='openvideo("//1254951373.vod2.myqcloud.com/3ae2712fvodtransgzp1254951373/e2fd22cf7447398157078640433/v.f30.mp4","“A+云”计划,立上vQ业务覆盖全?00城市")'><img src="images/about_video_li2.png" alt=""></li> <li onclick='openvideo("//1254951373.vod2.myqcloud.com/3ae2712fvodtransgzp1254951373/e57a5bc07447398157078767647/v.f30.mp4","盛视天橙zd拍摄qQ集锦")'><img src="images/job_img2.jpg" alt=""></li> <li onclick='openvideo("//1254951373.vod2.myqcloud.com/3ae2712fvodtransgzp1254951373/85bebd057447398156314913122/v.f30.mp4","盛视天橙-技术天,~造完?)'><img src="images/about_video_li4.png" alt=""></li> </ul> </div> <!--播放器dom--> <div id="player" class="hide"> <video id="my-video" class="video-js vjs-big-play-centered" controls preload="auto" width="864" data-setup="{}"> </video> </div> <!--播放器end--> <!-- 底部 --> <!-- 洽客服js --> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.abatoz.icu">Ф׬Ǯ</a> <a href="//www.aahrsk.com.cn">ͲӶ˸</a> <a href="//www.qckwgm.com.cn">ʱʱʿվ</a> <a href="//www.xcyefc.icu">ϺʱʱԤֻ</a> <a href="//www.gallgz.icu">йƱp62</a> <a href="//www.shaapu.icu">ʱʱ˫̾</a> <a href="//www.abildv.cn">ը°</a> <a href="//www.fbcijb.icu">ʱʱIJر</a> <a href="//www.klwdbb.icu">йƱѡ</a> <a href="//www.ysaufq.icu">ʱʱֱַ</a> <a href="//www.xwpcmx.icu">û׬Ǯ׬</a> <a href="//www.sgdfjh.cn">ֶ˹</a> <a href="//www.btklhv.icu">pk10һô</a> <a href="//www.jgfsjx.icu">ըô</a> <a href="//www.tugjqs.com.cn">pk10ֱƵ</a> <a href="//www.hlygnj.icu">˿ƱȴСô</a> </body> </html>